Mẹo học các thì trong tiếng anh lớp 8

Mẹo học các thì trong tiếng anh lớp 8
Không quá khó khi học các thì trong tiếng anh lớp 8 nhưng các bạn học sinh lại rất dễ nhầm lẫn nếu không có phương pháp tốt. Dưới đây là những mẹo học thì trong tiếng anh học sinh nào cũng nên biết.
Gọi chính xác tên các thì trong tiếng anh lớp 8
Muốn học các thì trong tiếng anh lớp 8, việc đầu tiên các em cần làm là thuộc tê cả tiếng Việt và tiếng anh của các thì. Các em cần ghi nhớ 3 mốc thời gian: hiện tại; quá khứ và tương lai. Các em nhớ 4 thể của các thì gồm: thể đơn; tiếp diễn; hoàn thành; hoàn thành tiếp diễn. Ghép 1 mốc thời gian với 1 thể các em sẽ gọi tên được 1 thì.
Các thì trong tiếng anh là mảng ngữ pháp quan trọng
Ghi nhớ động từ tương ứng cho mỗi thì
Mỗi thì sẽ có cấu trúc và cách sử dụng tương ứng. Để học tốt các thì trong tiếng anh lớp 8, bạn phải ghi nhớ được cấu trúc và đặc biệt là cách chia động từ. Cụ thể là:
– Các thì hiện tại, động từ, trợ động từ chia cột thứ nhất của bảng động từ bất quy tắc
– Các thì quá khứ có động từ, trợ động từ chia theo cột 2 của bảng động từ bất quy tắc.
– Các thì tương lai bắt buộc phải có chữ “will” trong câu
– Các thì tiếp diễn có dạng: to be V-ing
– Các thì hoàn thành có cấu trúc: have/has/had + V-3
Học dấu hiệu nhận biết các thì
Những dấu hiệu nhận biết sẽ cho chúng ta xác định chính xác các thì trong tiếng anh lớp 8 một cách nhanh chóng hơn. Học sinh có thể phân biệt các thì theo những dấu hiệu nhận biết dưới đây!
– Hiện tại đơn có dấu hiệu nhận biết là các từ: Often; Usually; Frequently; Always; Sometimes; Seldom; Every day/ week/ month
– Hiện tại tiếp diễn có dấu hiệu nhận biết là các từ: Now; Right now; At the moment; At present; Look; Listen
– Hiện tại hoàn thành có dấu hiệu nhận biết là các từ: Since; For; Yet; Already; Recently; Just
Học sinh cần biết cách khoa học để học các thì tốt hơn
– Hiện tại hoàn thành tiếp diễn có dấu hiệu nhận biết là các từ: Since; For; All the lifetime; All day long; All the morning; All day
– Quá khứ đơn cũng là một trong các thì trong tiếng anh lớp 8. Thì quá khứ đơn có dấu hiệu nhận biết là các từ: Last night/ year/ month; … ago; Yesterday; In…
– Quá khứ tiếp diễn có dấu hiệu nhận biết là các cụm từ: At this time last month; At this moment last year; While; At…last night
– Quá khứ hoàn thành có dấu hiệu nhận biết là các từ: By; Before; After; For; As soon as; By the time; Until then
– Quá khứ hoàn thành tiếp diễn có dấu hiệu nhận biết là các từ: Yesterday; At last; In the last; Finally
– Tương lai đơn có dấu hiệu nhận biết là các từ: Tomorrow; Soon; As soon as; Next
– Tương lai tiếp diễn có dấu hiệu nhận biết là các từ; At this time tomorrow; At present next …; At this moment next …
– Tương lai hoàn thành có dấu hiệu nhận biết là các từ: By then; By the end of; By tomorrow; By the time
– Tương lai hoàn thành tiếp diễn có dấu hiệu nhận biết là các từ: By then; By … for (+ khoảng thời gian); By the time
Những kiến thức xoay quanh các thì trong tiếng anh lớp 8 không quá phức tạp. Ngoài việc học lý thuyết, các em nhớ làm thêm các bài tập học tiếng anh lớp 1 để ghi nhớ tốt hơn nhé!

No Responses

Write a response